Temperaturmåling


Generelt

Temperaturmålingene i HotDog gjøres av en sensor som sitter like under plasten på framsiden av sensoren (Samme side som logoen). Ut i fra de tester vi har utført så vil den følge temperaturen i en bil godt under både oppvarming og nedkjøling. 

Selsaas Development tar ikke ansvar for hendelser/ulykker forbundet med temperatur i bil. Sensoren skal kun oppfattes som et hjelpemiddel til å kunne følge med på miljøet til hunden, og er ikke ment som et verktøy for å kunne forlate hunden i bilen uforsvarlig.

Generell operasjonstemperaturområde på sensor: -20 til +60 °C. 

NB: Sensoren skal ikke benyttes til å måle temperaturer over 80 °C.

 

Påvirkning ved lading

Det er verdt å merke seg at temperaturmålingene kan stige opptil 4 grader under lading. Det skal ikke være nødvendig å lade enheten under bruk på grunn av den lange batteritiden til sensoren. Vi anbefaler derfor ikke å ha sensoren tilkoblet lader permanent.

NB: Sensoren skal ikke lades i temperaturer lavere enn 0 °C

Plassering av sensor

 Vi anbefaler å plassere sensoren nær buret eller der hunden oppholder seg. Vi anbefaler heller ikke å legge den helt framme under frontruta, da dette er et sted hvor solen vil gi en ekstrem påvirkning som ikke vil reflektere resten av bilen sitt miljø.

Det anbefales ikke å ha den mot et underlag som har høy varmekapasitet (eks. solid metall), da dette vil kunne forsinke sensorens evne til å oppfatte temperaturen i omgivelsense. Vi har også en praktisk holder som gjør at du lett kan plassere den på de fleste underlag, med tape/strips eller lignende.

 

Tilpasning til aktuell temperatur

Ved store raske temperaturforandringer vil det være noe forsinkelse i sensoren sin evne til å reflektere den aktuelle temperaturen til omgivelsene. Ved måling av temperatur i bil vil ikke dette være av stor betydning. Illustrert under er et eksempel på en ekstrem miljøendring og hvordan sensoren responderer på dette. Så man må derfor være obs på at det vil ta 10 minutter til et kvarter før temperaturen når den aktuelle dersom det er en slik ekstrem endring.